MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 6 december 2020 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Tweede Advent
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
een kind steekt de tweede adventskaars aan en leest een gedichtje
lied: 461
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
inleiding op de lezingen/preek
lied: 25a
leefregel
lied: 314: 2
gebed om schuldvergeving en verlichting met de Heilige Geest
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
schriftlezingen: Matteüs 1: 1 – 6 en Genesis 38: 1 – 30

lied: Psalm 32: 1 en 4
verkondiging
orgelimprovisatie en zingen van lied: 489: 1 en 2
aandacht voor het adventsproject
projectlied: zie bijlage
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het Onze Vader
slotlied: 439: 1 en 3
wegzending en zegen
orgelspel
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Zang: Mw. E.B.I. Bouman-van Mourik
Zang: Dhr. S.M. Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Coordinator: Hendrik Jan Catsburg
BHV: Sjanie Fousert
Beamer: Martine Stapper
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.