MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 2 augustus 2020 - 09:30 uur
Ds. W. Biesheuvel, uit Hazerswoude-Rijndijk
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 8 - O lieve Heer, ik ben zo blij
Orde van dienst:
Thema: “Gebeds-ruimte”

VOORBEREIDING
- Welkom en mededelingen
- Wij luisteren naar: Psalm 65:1 en 2
- Moment van stilte, openingswoorden en groet
- Over deze dienst…
- Smeekgebed
- Wij luisteren naar: Lied 905:1, 3 en 4

DE SCHRIFT GAAT OPEN
- Gebed bij de opening van de Schrift
- Woordje voor de kinderen
- Wij luisteren naar: Liedbundel Adventskerk 8, “O lieve Heer, ik ben zo blij”
- Kinderen gaan naar de nevendienst
- Lezing uit het Oude Testament: Genesis 18,16-33
- Wij luisteren naar: Lied 422:3
- Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 11,1-13
- Wij luisteren naar: Lied 894
- Preek
- Wij luisteren naar: Lied 275

GEBEDEN EN GAVEN
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Wij luisteren naar: Lied 906:1, 7 en 8

HEENZENDING EN ZEGEN
- Zegen, gezamenlijk gesproken amen
- Collecte bij de uitgang
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. R.H.M. de Jonge
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Kindernevendienst Groep 1: Hannah Verheij
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Coordinator: Jacqueline Catsburg-Metzger
BHV: Dhr. D.J. Lagerweij
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.