MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 21 juni 2020 - 10:00 uur
Dhr. K. Pastoor
Gezamenlijke online-dienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
TOENADERING
Orgelspel voor de dienst: koraal, de eerste drie variaties en de finale uit Sonate VI van F. Mendelssohn (melodie van het Onze Vader)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 81: 1 en 4 – ‘Jubel God ter eer’
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Psalm 84: 8 en 9 – ‘Ik ben Hij-die-is’
Gebed
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
Zingen: Hemelhoog 475 – ‘God maakt vrij’
Zingen: Hemelhoog 617a – ‘Tienduizend redenen’
WOORD
Moment voor de kinderen
Zingen: Hemelhoog 545 – ‘Onze Vader’
Lezing: Matteüs 6: 5-18
Zingen: LB 370 – ‘Vader, die woont in hemels licht’
Verkondiging: ‘Het Gebed van de Heer’
Zingen: Hemelhoog 460 – ‘I will be there’
GEBEDEN EN ZEGEN
Dankzegging en voorbeden
Zingen: LB 412: 3 en 6 – ‘U Vader, U zij lof’
Zegen
Na de dienst klinkt het lied: ‘Ken je mij’
Toelichting
Dit is een gezamenlijke online dienst i.v.m. de Corona crisis. Het is niet mogelijk de dienst bij te wonen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Mw. C. van Tol (MK)
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.