MenuInformatie over de kerkdienst
vrijdag 10 april 2020 - 19:30 uur
Ds. J. van den Berg, uit Voorhout
Goede Vrijdag - online
via youtube
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Muziek voor de dienst: Psalm 22,3 var. – Anth. van Noordt (1619-1675)

Welkomstwoord
Zingen: Lied 578
Gebed voor Goede Vrijdag
Lezen: Johannes 18:1-11

Solozang: koraal ‘Was mein Gott will, das gscheh’ allzeit’ van J.S. Bach (Matthäus Passion)
Was mein Gott will, das gscheh’ allzeit,
sein Will, der ist der beste;
zu helfen den’n er ist bereit,
die an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
den will er nicht verlassen.


Zingen: Lied 558:1 en 2
Lezen: Johannes 18:12-18
Zingen: Lied 558:3
Lezen: Johannes 18:19-27
Zingen: Lied 558:4
Lezen: Johannes 18:28-38
Zingen: Lied 558:5
Lezen: Johannes 18:39-19:7
Zingen: Lied 558:6
Lezen: Johannes 19:8-16
Zingen: Lied 558:7
Lezen: Johannes 19:17-27

De paaskaarsen van de Adventskerk en de Maranathakerk worden gedoofd door de diaken

Zingen: Lied 558:8
Lezen: Johannes 19:28-37
Zingen: Lied 558:9
Lezen: Johannes 19:38-42
Zingen: Lied 558:10

Korte overdenking

Solozang: koraal ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ van J.S. Bach (Matthäus Passion)
O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron;
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr’ und Zier,
Jetzt aber höchst schimpfieret:
Gegrüßet sei’st du mir!

Du edles Angesichte,
Davor sonst schrickt und scheut
Das große Weltgewichte,
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht’t?


Voorbeden
Stilte
Zingen: Lied 590

Orgelspel na de dienst: ‘Herzlich tut mich verlangen’ (D. Buxtehude, 1637-1707)
Toelichting
Dit is een gezamenlijke online dienst i.v.m. de Corona crisis. Het is niet mogelijk de dienst bij te wonen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.