MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad week 37 en 38

Zondag 24 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.G. Schenderling, Startzondag
Zondag 1 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Viering Heilig Avondmaal


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 24 september is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 24 september zingen we lied 1 = 'Dit is de dag' uit de kinderbundel. zondag 1 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. zondag 1 oktober vieren we het Heilig Avondmaal.
Alphens Kerstkoor 2017 gaat weer beginnen. De herfst nadert, de dagen worden korter… Hoogste tijd om je in te schrijven voor het Alphens kerstkoor 2017! Onder leiding van stadsorganist Simon Stelling zullen weer een aantal prachtige kerstliederen worden ingestudeerd. Tevens gaat het koor dit jaar het beroemde “Hallelujah” van Händel instuderen, dit op veler verzoek. Wat is er mooier dan deze overbekende compositie in een massaal koor op 1e Kerstdag ten gehore te brengen. Alphense zangers en zangeressen: geef je nu op! De nummers worden ingestudeerd op de volgende zondagen om 11.45 uur in de Adventskerk (Julianastraat 69): 5, 12, 26 november en 3, 10 en 17 december. De generale repetitie is op zondag 24 december om 11.30 uur in de Adventskerk. Voorafgaand aan de eerste repetitie ontvangt u na betaling van €10,- de bladmuziek. Hebt u na het lezen van dit bericht zin gekregen om mee te doen, meld u dan voor zondag 1 oktober aan op onderstaand mailadres en geef hierbij gelijk aan welke partij (sopraan, alt, tenor, bas) u zingt. Met vriendelijke groet, Sebastiaan Büchner (kerstkoor@adventskerk.info)
Giften.
Giften HVD.
Bestemming collectes.. Zondag 1 oktober wordt er Heilig Avondmaal gevierd waarbij er gecollecteerd wordt voor het Werelddiaconaat. De organisatie Sartawi Sayariy - opgezet vanuit de Lutherse Kerk - ondersteunt al jaren kleine boeren op de Boliviaanse hoogvlakte. Er zijn onder andere (vrouwelijke) leiders getraind, irrigatiesystemen aangelegd en de productieketen is versterkt. Verdere verbetering van de voedselzekerheid en van de marktafzet van landbouwproducten is nodig, zodat op termijn de boerengemeenschappen geheel autonoom kunnen functioneren. De hoogvlakte van Bolivia is bijna even plat als ons land en goed geschikt voor veeteelt. Toch kunnen de boeren er nauwelijks overleven. Want de vlakte ligt op 4000 meter hoogte. Het is er kurkdroog en het waait altijd hard. De organisatie Sartawi helpt de boeren om op deze bijzondere plek toch een bestaan op te bouwen. Er wordt hard gewerkt aan een betere watervoorziening en de boeren leren hoe zij het beste hun land kunnen bewerken. Ook leren de boeren hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun lama’s en alpaca’s meer wol opbrengen of hun koeien meer melk produceren. Een van de boeren vertelt: "Mijn vrouw maakt nu de lekkerste kaas en yoghurt. Met de opbrengst van haar handel kunnen wij het schoolgeld van de kinderen betalen." Kerk in Actie steunt dit project voor de boeren in Bolivia. En vraagt u om uw bijdrage voor dit project en andere diaconale projecten wereldwijd. de eerste collecte is bestemd voor Israelzondag verbondenheid concreet maken. De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en bidden we voor het Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Zondag 8 oktober Hospice groep. De stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Waar gewenst en mogelijk thuis, maar ook omringd door alle nodige zorg en privacy in één van onze hospicewoningen in Alphen aan den Rijn of in het Bijna-Thuis-Huis in Nieuwkoop. Wij geven mensen daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde en huiselijke omgeving en op hun eigen manier. Onder de laatste levensfase wordt de terminale fase, de laatste drie maanden van het leven verstaan.
Agenda.
Maandag 25 september
20:00 uur: Vergadering Groot Moderamen, Adventskerk.
Dinsdag 26 september
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Vrijdag 29 september
20:15 uur: Start van het concertenseizoen op het Steinmeyer-orgel door Simon Stelling. Thema van dit openingsconcert: "Herdenking Ravel, Widor, Vierne en Zwart" U hoort o.a. Pavane pour une infante défunte van Ravel (eigen arrangement van Simon Stelling). Afgesloten wordt met de Fantasie Toccatine Psalm 33 van Jan Zwart. Het volledige programma vindt u z.s.m. op www.orgelcommissiealphen.nl Toegang € 7,--
Maandag 2 oktober
00:00 uur: HVD Ledenvergadering.
20:00 uur: College van Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Vrijdag 6 oktober
10:00 uur: Gebedskring, Vijverstraat 5.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 3 september gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. L. de Leeuw, Laan der Continenten 48 en met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar mevrouw van Arkel, Korenmolen 38. Op zondag 10 september gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. J. de Kort, Indiapad 8 en met een groet van de gemeente naar naar dhr. en mevr. Schuitemaker, Tolstraat 108

Bestuur & beleid