MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 2

Zondag 21 januari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.G. Schenderling
18.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Zangdienst
Zondag 28 januari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Viering Heilig Avondmaal


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 21 januari is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 21 januari zingen we lied 31 = 'Ben je groot of ben je klein' uit de kinderbundel. zondag 28 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Zondag 28 januari zingen we lied 14 = 'Als je bidt zal Hij je geven' uit de kinderbundel. zondag 28 januari vieren we het Heilig Avondmaal.
Giften. Dhr.Stelling ontving een gift van 50 euro en 35 euro. Verkoop van cd`s was 50 euro. Allen bestemd voor het onderhoud van het orgel. . Mevr. Maaijen en mevr. Vis ontvingen allebei 10 euro voor de diaconie. . Mevr. De Zeeuw ontving 50 euro voor het onderhoud van de kerk. De heer Sonneveld ontving als penningmeester van de Stichting Vrienden van de Adventskerk totaal € 1688 bestemd voor de restauratie van het orgel. Alle gevers heel hartelijk dank. Ds. Schenderling ontving 20 euro voor het orgel. Op de rekening zijn de volgende bedragen binnengekomen: 100 euro voor de verwarmingsketel, een bedrag van 50 en 200 euro voor het orgel en 50 euro voor het College van Kerkrentmeesters. Allen hartelijk dank.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevr. Schuitemaker ontving 30 euro. Mevr. Bleijenberg van Smirren ontving 20 euro. Hartelijk dank.
Inloopochtenden. De volgende inloopochtenden zijn op dinsdag 30 januari en 13 februari van 10.00 – 11.30 uur. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. De pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Bestemming collectes.. op 21 januari is de 1ste collecte bestemd voor Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) dat ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen.
Zondag 28 januari vieren we het Heilig Avondmaal. De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. De 1ste collecte is voor Wycliffe. De missie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.
Opbrengst collectes. 7 januari is er gecollecteerd voor Schuldhulpmaatje. De opbrengst was € 393,53. In de zendingsbussen, bestemd voor geloven in verzoening, Colombia zat € 75,25.
Bijbelkring. De volgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op woensdag 31 januari. We lezen de eerste hoofdstukken van het Evangelie volgens Mattheüs. Iedereen is welkom.
Agenda.
Maandag 22 januari
20:00 uur: Vergadering Kerkenraad, Adventskerk Ontvangstruimte.
Dinsdag 23 januari
20:00 uur: Kring Lopend Vuur, Weerdestein 8. Astrid Stapper bereidt de avond voor aan de hand van hoofdstuk 6 van het boekje ‘Psalmen beter begrijpen’ van . Niels de Jong. Wilt u zich ook bij de kring aansluiten of een avond meedraaien? U bent altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte van Tol, telefoonnummer 06 – 30 49 27 94.
Dinsdag 30 januari
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Woensdag 31 januari
20:00 uur: Bijbelkring, Adventskerk.Omzien naar elkaar

Bloemen.
Zieken. Na een verblijf in het Rijnlandziekenhuis is mevr. C.van ’t Wout-van der Welle ( Valeriusplein ) nu gaan wonen in De Muzelaar, Aardster 187a.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden
In Memoriam. Op vrijdag 29 december overleed Nel Barth- Lekx op de leeftijd van 81 jaar. Ze woonde het laatste jaar van haar leven in Zuidervaart. Nel werd geboren in Koudekerk en groeide op in een gezin van vijf kinderen. Al jong kampte ze met gezondheidsproblemen door diabetes en was regelmatig ziek. Toen ze ouder werd kwamen daar ook hartproblemen bij. Nel trouwde met Joop. Ze kregen geen kinderen, dit was een stil verdriet in hun leven. Bijzonder dat ze samen de zorg kregen voor hun nichtje Joyce. Ze beschouwden haar als hun eigen kind. Het was moeilijk voor Nel toen zij emigreerde naar Australië. Nel verloor haar man en ouders in korte tijd. In het verdriet en alleen zijn, betekende broer David veel voor Nel. Na zijn overlijden vond ze het moeilijk een weg te vinden. Het leven verloor haar kleur. De dagen waren vaak lang en stil en haar gezondheid was broos. Ze genoot van bezoek en straalde daarin iets uit van de vrucht van de Geest; vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid. Dit verwijst naar Galaten 5:22, die boven haar rouwkaart stond. Tijdens de afscheidsdienst klonk psalm 139 vers 1-10. Door God zijn we gekend in leven en sterven. In dat vertrouwen hebben we Nel begraven. We wensen de familie kracht en troost toe van deze God.
Jubilea. Deze maand zijn er verschillende jubilea te melden: Zaterdag 20 januari is het 40 jaar geleden dat dhr. B.de Geus en mevr. G.de Geus-Riedstra, Jan Luykenstraat 4, zijn getrouwd. Voor dhr. D.J.Verkade en mevr. C.Verkade-Schellingerhout, Diepenbrockweg 16, is maandag 29 januari een bijzondere dag, want dan zijn zij 65 jaar getrouwd. Op woensdag 31 januari gedenken dhr. A.F.R.Hogendoorn en mevr. L.Hoogendoorn-van Loon, Juliana van Stolbergstraat 69, dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. We feliciteren deze echtparen en wensen hen Gods zegen toe op hun verdere levensweg.
Actie Kerkbalans. De financiële kant van het gemeente-zijn heeft de christenen vanaf het prille begin bezig gehouden. Noodgedwongen, of misschien beter gezegd: vanuit praktische overwegingen. Paulus schrijft in zijn brieven regelmatig over collecten en inkomsten. In 2 Korinthiërs 9 gaat het b.v. over een collecte die in Korinthe gehouden wordt voor de gemeente in Jeruzalem. Als je in het begin van het boek Handelingen, vlak na het Pinksterfeest over die eerste gemeente in Jeruzalem hoort, dan lijkt dat het ideaalbeeld van een gemeente te zijn. Een paar jaar later zit dezelfde gemeente financieel blijkbaar aan de grond. Toch misschien niet zo verstandig met de financiën omgegaan. Maar de apostel begrijpt heel goed, dat je mensen niet moet dwingen te geven en ook geen zware lasten op moet leggen. Maar Paulus wijst er wel op, dat de grootste gave van God zelf komt: ‘Besef, hoe goed God voor u geweest is!’ De dankbaarheid daarvoor mag je weerspiegeld zien in de gaven die je zelf schenkt. Zoveel eeuwen later is de financiële kant van de kerk nog steeds belangrijk. Ik hoef u niet te vertellen waarom dat zo is; iedereen kan dat begrijpen. Deze week start de Actie Kerkbalans en wordt u gevraagd ook financieel de kerk te steunen. J.W.C.Vonhof.


Bestuur & beleid
Kerkbalans 2018, blijmoedig geven voor uw, jouw, onze kerk.. Zaterdag 20 januari is het officiële begin van de Aktie Kerkbalans 2018, en vanaf maandag de 22e kunt u de vrijwilligers verwachten die u de envelop met inhoud zullen overhandigen. En dan? Gaat u geven, en zo ja hoeveel? Bedenk bij dit alles dat al in het oude Israël het geven van geld aan de tempel heel normaal was. De voorschriften van Mozes geboden zelfs 10 % van de inkomsten voor de tempel te bestemmen! Zoveel vragen wij u niet, maar geeft u met uw hart én met uw verstand. Paulus schrijft: ” Laat ieder zo veel geven als hij zelf heeft besloten te geven, zonder dwang en zonder tegenzin, want God heeft lief wie blijmoedig geeft”. Zo wordt uw bijdrage aan de aktie Kerkbalans een zichtbaar teken van uw dankbaarheid voor de onnoemelijk vele gaven die de Here God schenkt. Met vriendelijke groet, Paul J. Boender, vz. CKRM